Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg
kursy_boks_2016.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg

Testy maturalne z włoskiego (online)

Sprawdź się w testach maturalnych …
poziom
rok
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z włoskiego z 21 maja 2015 r.
Poziom rozszerzony.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2015 r.
Poziom podstawowy.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2014 r.
Poziom podstawowy.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2013 r.
Poziom podstawowy.
Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2012 r.
Poziom podstawowy.

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
WSB_220.jpg