Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg

Testy maturalne z włoskiego (online)

Sprawdź się w testach maturalnych …
poziom
rok

Test z włoskiego, matura 2018, maj - pp

przedmiot: włoski
rok: 2018

Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2018 r.
Poziom podstawowy.Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polityka Prywatności